VACANT ISRAEL הוא פרויקט שיתוף ידע המחבר בין עבודת המחקר האקדמית של מייסד האתר ויטלי דובוב-דותן וחכמת ההמונים כדי למצוא פתרון לבעיית המבנים הנטושים בישראל. האתר מרכז במקום אחד ונגיש את כל המבנים הריקים והנטושים בישראל על מנת לתת מענה לשלל הגורמים השונים המחפשים מידע על מבנים נטושים, בין אם למטרת אקטיביזם, יזמות עסקית, יזמות תרבותית, קידום חקיקה או מתוך עניין אישי.

מבנים ריקים ונטושים נפוצים בכל עיר בעולם. מצד אחד, מדובר בתופעה אשר גורמת להתדרדרות והזנחה נוספת של הסביבה אך מצד שני, על אף ההיבטים השליליים הרבים, נדל"ן ריק יכול להיות גם הזדמנות ליזמות ופיתוח בר קיימא.

יותר ויותר מחקרים בעולם עוסקים בשנים האחרונות בנושא המבנים הנטושים, אך המודלים הקיימים היום לתכנון ערים וניהול כלכלה אורבנית לא מספקים תמונה אחת מלאה ומקיפה של מגוון הטיפוסים, המצבים והאינטרסים שנוגעים למבנים נטושים. נכון להיום עדיין אין הסכמה על ההגדרה "מבנה נטוש" - מה נחשב נטוש ומה נחשב ריק ?

 

פער הידע הזה משמש לעתים כתירוץ לכך שעדיין לא הותקנו בישראל חוקים, תקנות וכלים מעשיים לניהול והתמודדות עם התופעה או מניעתה. איסוף הנתונים וניתוח מושכל שלהם יקדם את מציאת הפתרון ויצירת כלי ניהולי למקבלי ההחלטות.

כנסו לטופס הדיווח, הוסיפו את המבנים שאתם מכירים וצפו במפה או ברשימה כדי לראות כמה נטושים יש סביבכם ואפילו לא ידעתם.