מוריה 11, חיפה

קומת המסחר לא אוכלס מאז שהוקם המבנה

מוריה 11, חיפה

צילום:

יודעים עוד משהו על המבנה? יש עוד תמונות?
שתפו והמידע יתווסף לעמוד
הוספת קובץ
הוספת קובץ נוסף

תודה על המידע ! הוא יבדק ויתווסף לעמוד