יואל 2, חיפה

כל הבניין נטוש מלבד חנויות הפועלות בקומת הקרקע

צילום:

יודעים עוד משהו על המבנה? יש עוד תמונות?
שתפו והמידע יתווסף לעמוד
הוספת קובץ
Upload supported file (Max 15MB)
הוספת קובץ נוסף
Upload supported file (Max 15MB)