זרובבל יעקב 5, תל אביב - יפו

בית מגורים פרטי בבניה שהופסקה

זרובבל יעקב 5, תל אביב - יפו

עיריית תל אביב - יפו

צילום:

יודעים עוד משהו על המבנה? יש עוד תמונות?
שתפו והמידע יתווסף לעמוד
הוספת קובץ
הוספת קובץ נוסף

תודה על המידע ! הוא יבדק ויתווסף לעמוד