יפת 30, תל אביב - יפו

מלון דירות שטרם הושלם

יפת 30, תל אביב - יפו

עמוס אפרילוס

צילום:

יודעים עוד משהו על המבנה? יש עוד תמונות?
שתפו והמידע יתווסף לעמוד
הוספת קובץ
הוספת קובץ נוסף

תודה על המידע ! הוא יבדק ויתווסף לעמוד