צביה ויצחק 1, ירושלים

בור עזוב באמצע שכונת גילה.

צביה ויצחק 1, ירושלים

צילום:

יודעים עוד משהו על המבנה? יש עוד תמונות?
שתפו והמידע יתווסף לעמוד
הוספת קובץ
הוספת קובץ נוסף

תודה על המידע ! הוא יבדק ויתווסף לעמוד