קולנוע עמל - בן גוריון 57, כפר סבא

קולנוע עמל בעבר היה בית תרבות והיום מבנה ריק ומוזנח

צילום:

יודעים עוד משהו על המבנה? יש עוד תמונות?
שתפו והמידע יתווסף לעמוד
הוספת קובץ
Upload supported file (Max 15MB)
הוספת קובץ נוסף
Upload supported file (Max 15MB)